Home » Kontakt

business-and-administration

“ROMAX TRADE” d.o.o., Novi Sad,
Ogranak Beograd
SEKTOR SPECIJALNIH PROGRAMA

Adresa:
Vladimira Popovića br. 6, A 503/1
11070 Novi Beograd, Srbija

PIB: 100731745
MB: 08518815

Ljubomir Jovanović, direktor

Telefoni:
Telefon: 011/655  66 69
Faks: 011/655 66 70

E-mail: ssp@romax-trade.com