Home » O nama

SEKTOR SPECIJALNIH PROGRAMA, beogradski ogranak kompanije DOO ROMAX TRADE, bavi se plasmanom kontrolisane robe i robe dvostruke namene za potrebe Ministarstva odbrane Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i njihovih remontnih zavoda, ustanova i agencija.

Pored ovoga, SEKTOR SPECIJALNIH PROGRAMA bavi se i izvozom robe specijalne namene proizvedene kako u domaćim, tako i u fabrikama u regionu (bivše jugoslovenske republike i zemlje Balkana), za potrebe ministarstava odbrane, policije i drugih vladinih organizacija mnogih država širom sveta, kao i konsaltingom za vojne, civilne i razvojne projekte.

Kompanija “ROMAX TRADE” d.o.o. Novi Sad je 2013. godine, u skladu sa zakonskim propisima, registrovana za spoljnotrgovinsku delatnost kontrolisanom robom (Rešenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija broj 355-080-00031/2013-5 o upisu u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom)